II. ZAJIŠTĚNÍ KONZERVACE

II.A  ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDÍ  

viz Certifikovaná metodika II (e-learning I), kap. IV.

II.B ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉ PRACOVNÍ PLOCHY

viz Certifikovaná metodika II (e-learning I), kap. V.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru