IV. Průzkum předmětu

1. Vstupní zajištění stavu předmětu:

2. Obecný postup průzkumu předmětu (textilní i netextilní součástky) :

3. Průzkum předmětu se provádí

Zjišťuje se:

4. Zajištění konstrukce

a) Provizorní

Mechanické čištění (odsáváním nečistot):

b) Konzervační (přišití na podložku, do tkaniny)

c) Restaurátorské (doplnění chybějící části)


Nahoru