Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu

 

Předmluva

Tento dokument vznikl za podpory programu NAKI DF11 P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950.

 

Informace pro uživatele

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází ukládání textilu.

Není známo, že by podobná metodika byla v ČR v minulosti vytvořena. Svým obsahem je zaměřená na tradiční lidový oděv na Moravě ve vymezeném časovém období 1850 – 1950, je tedy v tomto smyslu specifická. Je třeba zdůraznit skutečnost, že lidový textil měl svou formu ukládání, kterou je nutno dodržet a které by se měla věnovat samostatná pozornost. Srovnání se zahraničím není proto zcela relevantní.

 

Přílohy

Příloha 1: Charakterizace krycích materiálů

 

Metodiku vypracovali

MU: Zdenka Kuželová, akad mal., řešitel za MU
Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., odpovědný řešitel
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. – fotografie
MU: Ing. Petr Nasadil

 


Nahoru