Certifikovaná metodika (III) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci

Předkládaná certifikovaná metodika se vztahuje ke konzervování textilu a netextilu. V následujícím textu je uveden chronologicky celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou uvedeny v Certifikované metodice II (e-learning I) Certifikovaná metodika pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci“, která předchází tomuto dokumentu. Proto lze v následujícím textu nalézt na citované informace a postupy příslušné odkazy.

E-learning II

Zpracovali: Zdenka Kuželová, akad. mal.
Libuše Dufková
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.
Mgr. Gabriela Vyskočilová,
Mgr. Pavla Hanáčková,
Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ing. Petr Nasadil
Fotografie: Značka Autor
  f Richard Ševčík
  fJP Jiří Příhoda
  fLD Libuše Dufková
  fPH Pavla Hanáčková
  fES Eva Smejkalová
  fZK Zdenka Kuželová
Grafika: gLD Libuše Dufková
Kresba: kLD Libuše Dufková
   kZD Zdenka Kuželová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru