VIII. A  Dokumentace míst obsahujících netextilní materiály, dokumentace netextilních materiálů

Pomůcky (viz také Obr. 5)

Ukázka části pomůcek pro konzervaci anorganických prvků

Obr. 5 Ukázka části pomůcek pro konzervaci anorganických prvků

Následující Obr. 6 je ukázkou označení míst s netextilními součátkami

Příklad dokumentace míst obsahujících netextilní součástky a jejich evidence

Obr. 6 Příklad dokumentace míst obsahujících netextilní součástky a jejich evidence


Nahoru