Příloha č. 3

Zkoušky materiálů

Vzorky

PŘÍKLAD ZPŮSOBU ULOŽENÍ VZORKŮ PRO IDENTIFIKACI MATERIÁLU

Vzorky odebraného materiálu v zipových sáčcích 60 x 80 (100) mm, na středu s otvorem k navlečení na trn.

Na trn se ukládají sáčky se vzorky podle datace  jednoho roku. Lze ještě selektovat vzorky na skupinu určitého druhu práce, či konkrétního předmětu. Pravidlem však zůstává dělení po jednom roce.

Sáček je ukládán i po vyčerpání vzorku prázdný.

Nebylo-li možné vůbec vzorek odebrat, vkládá se o tom do prázdného sáčku informace.

Zipový sáček s evidencí a se vzorkem materiálu

Obr. 1 Zipový sáček s evidencí a se vzorkem materiálu s chybou nevyplněného předmětu 

Způsob vyplňování evidenčního štítku:

Písmo: Times New Roman

Velikost: 1. řádek: 12 (Příjmení, Jméno, datum)
  2. řádek: 8 (Předmět)
  3. řádek: 20 (Evidence předmětu)
  4. řádek: 12 Vzorek č. 48 (Číslo vzorku)

Makroskopické zkoušky

Spalovací zkoušky

Pomůcky

Pomůcky

Obr. 2 Pomůcky

 1. zápalky
 2. kahánek lihový
 3. nádobka na odpad
 4. tužka
 5. jehelec
 6. nůžky
 7. preparační jehly
 8. papír na psaní

Seznam vzorků vláken

Vzorky vláken byly odebrány z doprovodných tkanin, z tkanin z MZM a juta z provázku.

Tab 1 Seznam vzorků vláken

Vzorek č.

Název

Zkratka

Evidenční číslo

1

Bavlna

ba

DE 1 / 2007 / ba

2

Len

ln

MZM 1 / 2014

3

Konopí

kn

MZM 2 / 2014

4

Juta

ju

MZM 4 / 2014 - provázek

5

Viskóza

VS

DE 1 / 2007 / VS

6

Vlna

vl

DE 1 / 2007 / vl

8

Přírodní hedvábí surové

ph

Kokon / ph

9

Přírodní hedvábí odklížené

ph

DE 1 / 2007 / ph

12

Polyester

PES

DE 1 / 2007 / PES

13

Polyamid

PAD

DE 1 / 2007 / PAD

14

Polyvinylchlorid

PVC

DE 1 / 2007 / PVC

Spalovací zkoušky textilních vláken

Spalovací zkoušky slouží k rozlišení 3 hlavních skupin vláken. Vlákna celulózová hoří, živočišná se škvaří a syntetická se taví. Novodobější syntetická vlákna mohou mít i jiný projev.

Vzorky se uchopí jehelcem a přibližují se k plameni kahanu a poté se vloží přímo do plamene.

Tab 2 Výsledky spalovacích zkoušek

Vzorek č.

Materiál

Způsob hoření, zápach a zbytky po hoření

Celulózová vlákna

Přirozená

1

ba

Hoří rychle, zápach štiplavý, popel šedobílý v minimálním množství

2

ln

Hoří rychle, ale pomaleji než bavlna, zápach štiplavý, ale slabší než u bavlny, popel šedobílý v minimálním množství

3

kn

Hoří pomalu, zápach štiplavý, popel tmavě šedý ve tvaru vlákna

4

ju

Hoří velmi pomalu, zápach hodně štiplavý, popel světle šedý ve tvaru vlákna

Vyrobená

5

VS

Hoří rychle, štiplavý zápach silnější než u bavlny, popel šedobílý v minimálním množství

Živočišná vlákna

Přirozená

6

vl

Hoří pomalu, škvaří se, zápach po spálených vlasech, zbytek po hoření je černá kulička, která jde rozdrolit

8

ph

surové, odklížené

Hoří pomalu, škvaří se, zápach po spálených vlasech, zbytek po hoření je černá kulička, která jde rozdrolit

9

ph zatěžkané

Hoří pomalu, škvaří se, zápach po spálených vlasech (silněji než surové hedvábí), zbytek po hoření je černá kulička, která jde rozdrolit

Syntetická vlákna

Vyrobená

12

PES

Již v blízkosti plamene se taví, poté vzplane, zápach aromatický, vzniká černohnědá tvrdá kulička

13

PAD

Již v blízkosti plamene se taví, zapáchá jako ovce, vzniká světle hnědá tvrdá kulička

14

PVC

Již v blízkosti plamene se taví, zápach slabý aromatický, vzniká černá tvrdá kulička

Tab 3 Spalovací zkoušky textilních vláken

Celulózová vlákna
Přirozená vlákna
Vyrobená vlákna – chemická (z přírodních polymerů)
   
Živočišná vlákna
Přirozená vlákna

Tab 4 Spalovací zkoušky textilních vláken

Celulózová vlákna
 
Živočišná vlákna
Syntetická vlákna

Tab 5 Mikroskopické snímky textilních vláken v procházejícím polarizovaném světle

Celulózová vlákna

ba

ln

kn

ju

 

VS

Živočišná vlákna

vl

ph - surové

ph - odklížené

Syntetická vlákna

PES

PAD

PVC

Preparáty pro mikroskopii - chyba

Některá vlákna jsou zabarvena kvůli rozpití popisků v 25% glycerolu, kterým byly zakápnuty vzorky na podložních sklíčkách. Rozpití je patrné na obrázku 3.

Ukázka rozpití popisků glycerolem

Obr. 3 Ukázka rozpití popisků glycerolem

 

Mikrodestilace

Pomůcky pro mikrodestilaci

Pomůcky pro mikrodestilaci

Obr. 4 Pomůcky pro mikrodestilaci

 1. podložní sklíčka
 2. zápalky
 3. lihový kahan
 4. nádobka na odpad
 5. nůžky
 6. svorka
 7. permanentní fix
 8. jehelec
 9. preparační jehly
 10. tužka
 11. papír

Mikrodestilace se provádí tak, že vložíme vzorek vlákna mezi dvě podložní sklíčka, uchytíme do svorky a žíháme v plameni lihového kahanu. Podle změn při mikrodestilaci lze rozlišit surové hedvábí, odklížené hedvábí, zatěžkané hedvábí.

Pravé hedvábí – surové se taví, přičemž unikající plyny utvoří v tavenině bublinky.

Odklížené hedvábí se taví, přičemž unikající plyny utvoří v tavenině bublinky.

Zatěžkané hedvábí se netaví, vlákna drží svůj tvar a snadno se lámou. Sklíčka lpí pěvně při sobě.

Vlna se taví, tvoří bublinky osobitého nálevkovitého tvaru.

Celulózové hedvábí ztuhne, nemění svůj objem, nevytváří bublinky, sklíčka při sobě nelpí.

Preparát připravený k mikrodestilaci

Obr. 5 Preparát připravený k mikrodestilaci

 

Tab 6 Preparáty s výsledky mikrodestilace 

Krepelíny (konzervátorské tkaniny z gréže) - zdroj pro odběr vzorků

ph - 1 krepelína:

Tkanina ph – 1 krepelína

Obr. 6 Tkanina ph – 1 krepelína

Dostava 1 cm2 49/39 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 7 Dostava 1 cm2 49/39 Obr. 8 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 2 krepelína:

Tkanina ph - 2 krepelína

Obr. 9 Tkanina ph - 2 krepelína

Dostava 1 cm2 50/46 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 10 Dostava 1 cm2 50/46 Obr. 11 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 3 krepelína

Tkanina ph - 3 krepelína Dostava 1 cm2 27/24
Obr. 13 Dostava 1 cm2 27/24
Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 12 Tkanina ph - 3 krepelína Obr. 14 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 4 krepelína:

Tkanina ph - 4 krepelína

Obr. 15 Tkanina ph - 4 krepelína

Dostava 1 cm2 23/27 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 16 Dostava 1 cm2 23/27 Obr. 17 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 5 krepelína:

Tkanina ph - 5 krepelína

Obr. 18 Tkanina ph - 5 krepelína

Dostava 1 cm2 50/40 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 19 Dostava 1 cm2 50/40 Obr. 20 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 6 krepelína:

Tkanina ph - 6 krepelína

Obr. 21 Tkanina ph - 6 krepelína

Dostava 1 cm2 51/39 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 22 Dostava 1 cm2 51/39 Obr. 23 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 7 krepelína:

Tkanina ph - 7 krepelína

Obr. 24 Tkanina ph - 7 krepelína

Dostava 1 cm2 50/39 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 25 Dostava 1 cm2 50/39 Obr. 26 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 8 krepelína:

Tkanina ph - 8 krepelína

Obr. 27 Tkanina ph - 8 krepelína

Dostava 1 cm2 27/24 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 28 Dostava 1 cm2 27/24 Obr. 29 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 9 krepelína:

Tkanina ph - 9 krepelína

Obr. 30 Tkanina ph - 9 krepelína

Dostava 1 cm2 42/36 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 31 Dostava 1 cm2 42/36 Obr. 32 Nit útková po mikrodestilaci

ph - 10 krepelína:

Tkanina ph - 10 krepelína

Obr. 33 Tkanina ph - 10 krepelína

Dostava 1 cm2 42/37 Nit útková po mikrodestilaci
Obr. 34 Dostava 1 cm2 42/37 Obr. 35 Nit útková po mikrodestilaci

Další zdroje pro odběr vzorků:

ph - kokon:

pH - kokon

Obr. 36 ph-kokon

Vlákna kokonu po mikrodestilaci

Obr. 37 Vlákna kokonu po mikrodestilaci

ph – útek:

Tkanina MU 43 – ph – dostava 45/44

Obr. 38 Tkanina MU 43 – ph – dostava 45/44

Útková nit přírodního hedvábí po mikrodestilaci

Obr. 39 Útková nit přírodního hedvábí po mikrodestilaci

ph - nit šicí:

ph - nit šicí

Obr. 40 

Nit přírodního hedvábí po mikrodestilaci

Obr. 41 Nit přírodního hedvábí po mikrodestilaci

vl – útek:

Tkanina MU 42 – vl – dostava 22/20

Obr. 42 Tkanina MU 42 – vl – dostava 22/20

Vlněná útková nit po mikrodestilaci

Obr. 43 Vlněná útková nit po mikrodestilaci

VSs – útek:

Tkanina MU 44 – VSs – dostava 26/24

Obr. 44 Tkanina MU 44 – VSs – dostava 26/24

Viskózová útková nit po mikrodestilaci

Obr. 45 Viskózová útková nit po mikrodestilaci

VSs – nit stehovka:

VSs nit stehovka

Obr. 46 VSs nit stehovka

Nit viskózové stehovky po mikrodestilace

Obr. 47 Nit viskózové stehovky po mikrodestilace

Rozlišení základních vláken chemickou cestou

Bavlna – len

Zdroje pro odběr vzorků:

Bavlnatkanina

Tkanina MU 40 – ba – dostava 31/24

Obr. 48 Tkanina MU 40 – ba – dostava 31/24

Len - tkanina MZM 2/2014 – osnova

Tkanina MZM 2/2014 – vzorek lnu odebrán z osnovy, útek je konopí

Obr. 49 Tkanina MZM 2/2014 – vzorek lnu odebrán z osnovy, útek je konopí

Zkouška olivovým olejem:

Vzorek se ponoří do olivového oleje, přebytek se vymáčkne mezi filtračními papíry. Len se stává průsvitným a má na černém podkladu tmavou barvu, bavlna se nemění.

Pomůcky

Pomůcky pro zkoušku olivovým olejem

Obr. 50 Pomůcky pro zkoušku olivovým olejem

 1. permanentní fix
 2. nůžky
 3. olivový olej
 4. kapkovací destička

Výsledek zkoušky olivovým olejem

    ba – bez oleje         ba – s olejem           ln – bez oleje                ln – s olejem

Obr. 51 Výsledek zkoušky olivovým olejem – na prosvětlovacím stole, len průsvitnější, bavlna stejná

Zkouška dle A. Herzoga:

Tato zkouška je založena na vyšší schopnosti lnu adsorbovat Cu. Vzorek se vloží do 10% roztoku modré skalice na 10 min., vypere se v tekoucí vodě a ponoří do 10% roztoku žluté krevní soli – hexakyanoželeznatanu draselného. Len se barví červenohnědě, bavlna zůstane nezbarvena.

Pomůcky

Pomůcky pro zkoušku dle Herzoga

Obr. 52 Pomůcky pro zkoušku dle Herzoga

 1. 10% roztok modré skalice
 2. 10% roztok žluté krevní soli
 3. kapkovací destička
 4. nůžky
 5. pinzeta
 6. kapátko
 7. permanentní fix

Lněná osnovní nit tkaniny zbarvena červenohnědě, útek bavlněné tkaniny nezměněný po zkoušce dle Herzoga

Obr. 53 Lněná osnovní nit tkaniny zbarvena červenohnědě, útek bavlněné tkaniny nezměněný po zkoušce dle Herzoga

Rozlišení lýkových vláken: len, konopí, juta

Zdroje pro odběr vzorku:

Tkanina MZM 1/2014 pro odběr vzorku lnu – osnova a útek jsou identické

Obr. 54 Tkanina MZM 1/2014 pro odběr vzorku lnu – osnova a útek jsou identické

Tkanina MZM 2/2014 – osnova - len, útek – konopí

Obr. 55 Tkanina MZM 2/2014 – osnova - len, útek – konopí

Tkanina MZM 3/2014 – osnova i útek konopí

Obr. 56 Tkanina MZM 3/2014 – osnova i útek konopí

Provázek z juty – zákrut S/zz Provázek z juty – zákrut S/zzz
Obr. 57 Provázek z juty – zákrut S/zz Obr. 58 Provázek z juty – zákrut S/zzz

Rozlišení lýkových vláken: len, konopí, juta

Zkouška na rozlišení lýkových vláken je založena na tom, že floroglucin vybarvuje lignin.
Lze použít u materiálu režného, světlého (nevybarveného).

Činidlo:

2% roztok floroglucinu v ethanolu a 35% HCl smíchané v poměru 1:1 těsně před použitím.

Srovnávací vzorek:

Ethanol a 35% HCl smíchané v objemovém poměru 1:1 těsně před použitím.

Len se nebarví.
Konopí se barví růžově.
Juta se okamžitě zbarví do silně červenofialové barvy, tato barevnost se však neudrží.

Pomůcky

Pomůcky pro rozlišení lýkových vláken
 1. zásobní floroglucin
 2. 2% roztok floroglucinu
 3. kádinka – 2 ks
 4. ethanol
 5. 35% HCl
 6. kapátko
 7. kapkovací destička

Obr. 59 Pomůcky pro rozlišení lýkových vláken

Výsledek zkoušky na rozlišení lýkových vláken

Obr. 60 Výsledek zkoušky na rozlišení lýkových vláken

Rozlišení pravého a celulózového (viskózového) hedvábí

Zdroje pro odběr vzorků:

ph – kokon  (viz. zdroje pro mikrodestilaci)

ph – tkanina – útek (viz. zdroje pro mikrodestilaci)

VSs – tkanina – útek (viz. zdroje pro mikrodestilaci)

Pomůcky

Pomůcky pro rozlišení pravého a celulózového hedvábí

Obr. 61 Pomůcky pro rozlišení pravého a celulózového hedvábí

 1. stojan na zkumavky
 2. zkumavky – na každý vzorek jednu
 3. plynový kahan
 4. nůžky
 5. 5% roztok NaOH
 6. zápalky
 7. permanentní fix
 8. svorka
 9. kapátko

Provedení zkoušky:

Vlákna povaříme v 5% roztoku NaOH. Celulózová vlákna se nemění (nebo jen z malé části), pravé hedvábí se rozpustí.

Vlákna ph, VSs a kokonu před zkouškou

Obr. 62 Vlákna ph, VSs a kokonu před zkouškou

Vlákna po zkoušce – vlákna kokonu a ph se rozpustila, VS zůstala nerozpuštěna (zbytek vlákna viditelný na pravé straně stěny zkumavky)

Obr. 63 Vlákna po zkoušce – vlákna kokonu a ph se rozpustila, VS zůstala nerozpuštěna (zbytek vlákna viditelný na pravé straně stěny zkumavky)

Identifikace technologie zpracování

Rozlišení mercerované a nemercerované bavlny

Zdroj pro odběr vzorků: Plátnovka – osnova a útek

Pomůcky

Pomůcky pro rozlišení mercerované a nemercerované bavlny

Obr. 64 Pomůcky pro rozlišení mercerované a nemercerované bavlny

 1. roztok 4 g jódu a 6 g jodidu draselného ve 100 ml destilované vody
 2. zkumavka
 3. stojan na zkumavky
 4. sítko
 5. kapkovací destička
 6. nůžky
 7. pinzeta
 8. permanentní fix
 9. kapátko

Zjišťování mercerované bavlny se zakládá na její zvýšené schopnosti přijímat z roztoku jód. Mercerace se používá průmyslově při zpracování bavlny od poloviny 19. Století, proto může sloužit orientačně i k dataci bavlněné textilie.

Provedení zkoušky:

Činidlo: 4 g jódu a 6 g jodidu draselného ve 100 ml destilované vody

Vzorek se 3 minuty zpracovává v činidle. Následuje propírání vzorku po dobu asi 10 minut ve vodě. Mercerovaná bavlna zůstává zabarvena.

Osnova mercerované a útek nemercerované bavlny po zkoušce

Obr. 65  Osnova mercerované a útek nemercerované bavlny po zkoušce

Vzorek celé plátnovky po zkoušce

Obr. 66 Vzorek celé plátnovky po zkoušce


Nahoru