VIII. D ANORGANICKO-ORGANICKÉ MATERIÁLY (kost, rohovina, perleť)
 

Perleťové knoflíky rukávu

Obr. 30  MZM 16997 Perleťové knoflíky rukávu.

Knoflík z rohoviny

Obr. 31  MZM 50790 Knoflík z rohoviny

Postup práce

Zajištění vhodného prostředí

Dokumentace míst s netextilními součástkami a dokumentace netextilních součástek Pořízení detailní fotodokumentace netextilních součástek na textilu pomocí makro objektivem, případně v mikroskopu. Podrobná fotodokumentace oddělitelných součástek.

Evidence netextilních součástek

Na celkové fotografii zaznamenat umístění součástek, případně místa odkud byla součástka oddělena.

Průzkum předmětu

Při průzkumu předmětu zvážíme, zda je zásah do netextilní součástky potřebný.

Zajištění pomůcek

Před započetím samotné práce s předměty je třeba zajistit si alespoň základní pomůcky: ocelové vaty různé hrubosti, štětce odpovídajících velikostí, ochranný obalový materiál (např. potravinová folie, papírová maskovací páska), konzervační přípravky pro jednotlivé materiály.

Zajištění předmětu

Pokud stávající stav vyžaduje konzervátorský zásah, musí nejprve dojít k zajištění netextilních prvků i textilu. Zajištění se provádí stejným způsobem jako u skla či usně oddělením netextilu od textilu (vypodložením).

Konzervátorský zásah

Preventivní opatření a uložení


Nahoru