V.  Průběh konzervace  

zahrnuje

Použití pomůcek pro konzervaci vyžaduje mít k dispozici pomůcky:

Zpravidla se jedná o:

Další pomůcky

Chemické prostředky


Nahoru