I. PŘEDKONZERVAČNÍ POSTUP

I.A ZADÁNÍ PRÁCE (včetně uložení, prezentace, atd.)

I.B ADMINISTRATIVA (tj. popis předmětu pro převzetí)


Nahoru