A Prostředí

Podmínky v depozitářích musí odpovídat daným parametrům pro uložení textilu (světlo, RV, teplota, prach, polutanty, biologické faktory). Tato problematika byla řešena v rámci výše uvedeného projektu – viz „Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích“.

Problematika prostředí se netýká pouze prostor depozitářů, ale i jeho nábytku (mobiliáře).

Obr. 1a a 1b ukazuje stávající dřevěný a kovový mobiliář v muzeích.

 

1. Formy stávajícího nábytku

Obr. 1a  Dřevěný mobiliář pro zavěšení, zásuvky a police

Obr. 1b  Kovový mobiliář pro zavěšení, zásuvky a police

 


Nahoru