IV.  ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDÍ

 

Zajištění prostředí pro práci s předmětem navazuje na prostředí jeho předchozího umístění. Konzervace začíná zjišťováním prostředí, kterými se předmět bude pohybovat, a způsobu jeho manipulace. Následující jednotlivé kroky postupu se vyhodnocují a operativně řeší:
Popis původního umístění
Přemístění předmětu
Popis a průzkum nového pracovního prostředí
Úložné a pracovní prostředí předmětu v tomto místě
Místo následného cílového směřování a způsob přepravy

Způsob řešení
Prostředí musí být sledováno, a v případě potřeby upravováno, ještě před příchodem předmětu. Vzhledem k citlivosti materiálu na světlo, jsou předměty umísťovány do tmy, nepracuje-li se s nimi. Při prezentaci je pro osvětlení doporučená položka:
Osvětlení
50 – 250 lx, podíl UV sl. < 75 µW lm-1   
Poznámka: Odlišné jsou světelné hygienické hodnoty pro práci s textilním a s barevným předmětem. Pro práci s nimi je vedle optiky doporučena šedivá pracovní plocha. Je respektována u laboratorních stolů. Používá se u fotografického pozadí.
Při manipulaci s předmětem nesmí dojít
ke
skokovým změnám teploty a relativní vlhkosti. Podrobnější informace jsou uváděny v Certifikované metodice vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. Podmínky pro uložení předmětu jsou vhodné i pro konzervátorské pracoviště. Dále je uveden výčet základních položek:
Teplota1
Ideálně 19 ± 1 °C 
Stabilní mezi 18-25 °C

Relativní vlhkost1
Ideálně 50 ± 2 %
Trvale mezi 40 - 65 %, výkyvy < 5 % h
-1  
Prašnost včetně spor plísní2,3,4
50 µg m-3  

Kontrola výskytu OZP
Před zahájením práce s předmětem se zjišťuje výskyt OZP (optických zjasňovacích prostředků) v pracovním prostoru, u pracovních pomůcek a prostředků. U předmětů se zjištěným OZP se následně provádí kontrola jeho mokré stálosti. Předměty a prostředky s nestálým OZP se musí pro další použití vyřadit (např. mýdlo na ruce). Touto prevencí se zajišťuje pro předmět vhodná pracovní plocha a ochrana předmětu samotného.


  1. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích, Příloha 1, kap. 3.7, tab. 2
  2. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích, Příloha 1, kap. 3.2, tab. 2
  3. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích, Příloha 1, kap. 3.4, tab. 4
  4. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích, Příloha 3

Nahoru