VIII.B  IDENTIFIKACE ODEBRANÝCH VZORKŮ
Identifikaci vzorků provádí konzervátor, nebo ji zadává příslušnému specialistovi a předává mu také potřebné podklady. Identifikace se provádí s vlastní znalostí předmětu, či na základě přiložených podkladů o předmětu a s dokumentací o odběru vzorků. Pro výběr druhu identifikace je rozhodující množství konkrétního odebraného vzorku.

Identifikace odebraných textilních materiálů je součástí e-learningu II.
K identifikaci vzorků vláken a jejich zušlechtění lze použít v něm umístěné obrazové pomůcky:
makroskopické
- fotografie pálení
- fotografie žíhání
mikroskopické
- morfologické podklady z optického mikroskopu
- morfologické podklady ze  SEM mikroskopu
chemické a mikrochemické
- barevné výstupy chemických reakcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru