VI.F GRAFIKA PRO FOTODOKUMENTACI - G
Pro fotodokumentaci rozdílně velkých předmětů a zejména detailů textilu, je nutno vytisknout samostatně evidenční označení předmětu na lístek, ve velikosti úměrné velikosti předmětu a velikosti záběru. Typ písma Times New Roman, velikost 12 – 72, případně větší, je vybrán pro svoji čitelnost (patky) a tradiční používání v muzejních dokumentech.
Pro výběr příslušných velikostí písma štítků se doporučuje jejich rozstříhání z vytisknuté tabulky, kterou lze snadno zhotovit. Proužky s čísly usnadní výběr jejich velikosti přiložením přímo k předmětu. Velikost tisknutých čísel na tabulce (Obr. VI.F 01) odpovídá jejich velikosti v počítači. Nutno dodržet formát listu A4.

Grafická tabulka se škálou velikostí písmen a čísel pro foto evidenci předmětů
Obr. VI.F 01  Grafická tabulka se škálou velikostí písmen a čísel pro foto evidenci předmětů  gZK

Poznámka:
Obsah zde vložený je opakováním z kapitoly VI.B Konzervátorská fotodokumentace, b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru