VII.B  STRUKTURA PŘEDMĚTU
Spojovací vazby jednotlivých článků řady textilu a směr vývojové řady, uvádí akademik Jovan Čirlič v následující Tabulce 1 (Tab.VII.B 01)

Tabulka zřetelně ukazuje složitost hotovení textilu oproti jiným předmětům, kde materiál = předmět. Vedle uvedených technologických řad má textil navíc proměnlivý charakter. Jeho materiál je zpracováván nejdříve mnoha technologickými procesy až do požadované výstupní formy, která se však užíváním začíná proměňovat. Textil se proměňuje zcela rozdílně podle odlišných druhů užívání, kterými postupně prochází a změny jeho formy tak souvisí s:
- přepravou (zpravidla zabalený)
- uložením   (v obydlí, v nábytku - před transportem, před používáním, před oblečením)
- úpravou    (z úložné formy do užívané, výtvarnou úpravou
s respektem k přehybům
                       z uložení)

- použitím    (zejména s postupem a způsobem oblékání, způsobem užívání)
- údržbou     (s časem bez údržby, po používání, před uložením předmětu)
a vše se nezadržitelně opakuje.

Ještě jedno specifikum provází textilní předměty a tím je „spoluautorství“ mnoha rukou na jeho výsledné formě. Tato geneze se však uzavírá převzetím textilu do sbírek.
Forma převzatého textilu však bývá málo kdy dostačující pro prezentaci předmětu. Často je nečitelná, nevypovídající. Otvírá se tak velký etický problém. Lze, pro zveřejnění, zasahovat do textilních předmětů tak, jak se zasahovalo a zasahuje vždy, je-li textil běžně používán? Není ale toto obnovování charakteristickou součástí existence textilu, které probíhá v čase a rukama dalších „spoluautorů“, včetně způsobu prezentace jeho uživatelem? A nejen u textilu lidového? A to na rozdíl od předmětů zhotovených do konečného definitivního stavu jedním autorem.
Informace, jejichž je každý předmět nositelem, se zjišťují zpětným postupem, než je postup výrobní. Poslední zjišťovanou položkou této řady je druh materiálu (viz Tabulku 1 - Tab.VII.B 01)
Postup zjišťování struktury vyplývající přímo z předmětu:
- zjištění spojů součásti
- zjištění spojů součástek
- zmapování všech dílů - součástek a jejich evidence
- zjišťování prvků jednotlivých součástek
- zjišťování materiálu jednotlivých prvků
Veškeré položky jsou evidované a pracovní postup je dokumentován.
Výsledky je třeba konzultovat s kolegy a odborníky příslušných souvisejících profesí.

 

 

 


Nahoru