VI.E GRAFIKA PÍSEMNÉ DOKUMENTACE - G
Pro práci s konvoluty předmětů je nezbytně nutné vytvoření základních systému formy práce. Grafika písemné dokumentace k nim patří. Tato je určena pro protokolární dokumentaci na formát kancelářského papíru A4, následného sestavení listů do bloku vkládáním do prospektových obalů a uchycením v pořadači nebo v jiném obalu.
Předem se stanoví druh písma, velikosti písma, vnitřní formát pojednané plochy – zrcadlo, způsob číslování stránek, obrázků, tabulek, vzorků, návod na umisťování vzorků – předmětů, je přiložen podklad pro tisk barvy. Na přiložených obrázcích je ukázka podkladů pro takové řešení. Bylo použito i při realizaci  tohoto projektu. Pro udržení vzájemně stejných rozměrů písma je předkládaný text na jednom podkladovém formátu (byť „zbytečně“).
Je také přiložen podklad výběru barvy tak, aby byly jednotlivé barvy rozlišitelné v odstínech šedí při zástupném černo-bílém tisku.


Obr. VI.E 01  Druh písma a určení variant jeho velikostí. Zelená se používá jako pomocné označení bodů jednotlivých velikostí písma přímo u textu jako je to zde  gZK

 


Obr. VI.E 02  Zrcadlo – vymezená pracovní plocha 160 x 242 mm, je zde pro názornost ohraničená ze tří stran číselným měřítkem úhozů a řádků ve velikostí písma 12, jako pomůcka při členění grafického řešení této plochy. Uprostřed odkaz na rozměry celku a venkovních okrajů zrcadla v mm  gZK


Obr. VI.E 03  Číslování stránek a umístění v ploše, doplněné informacemi o jejich úloze při umisťování v knižním bloku  gZK


Obr. VI.E 04  Pravidla pro umístění číslování obrázků, tabulek, vzorků, způsobu vlastního číslování a pro způsob jejich označování včetně pravopisu  gZK


Obr. VI.E 05  Pomůcka pro vymezení prostoru pro reálné vzorky s popisem postupu  gZK


Obr. VI.E 06  Pomůcka pro výběr vhodných barev, které by při černo – bílém tisku mohly vytvořit potřebné rozlišení  gZK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru