VII.  PRŮZKUM

 

Konzervátorský průzkum, technologie textilního předmětu a jeho terminologie.

VII.A  POJMY TECHNOLOGIE
Terminologie textilu

Při práci s historickým textilem se setkávají pracovníci z různých oborů, nejen textilních. Pro srozumitelnost, či pochopení textilních pojmů, které uvádí konzervátor při svém průzkumu a následném popisu konzervace je třeba tato slova definovat.
Vychází se nejprve ze stávajících současných textilních norem, které se upravují tak, aby lépe vystihly požadovaný význam pro práci s historickým textilem. Vybrané pojmy jsou pak doplněny ilustrační fotografií. Postup výběru a definování jednotlivých pojmů vychází z postupu konzervátorského průzkumu předmětu, z průzkumu jeho technologického zhotovení. Zásadním rozdílem postupu, oproti výrobě, začínající od vláken, je u konzervace vlákno až na konci průzkumu technologické struktury předmětu.

Následující ukázka zpracování definic je řazena výrobním postupem.

  Původní definice Upravená definice
délkové textilie textilní útvar, jehož jeden rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry, které jsou řádově souměřitelné textilní útvar, jehož jeden rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry, které jsou řádově souměřitelné
plošná textilie textilní útvar, jehož tloušťka je zpravidla řádově menší než šířka a délka textilní útvar, jehož tloušťka je zpravidla řádově menší než šířka a délka
prostorová textilie textilní útvar, jehož rozměry jsou řádově souměřitelné;
jsou to zpravidla plstěné výrobky tvaru hranolů nebo zploštěných válců a z nich zhotovené prostorové výrobky (viz ON 80 0023)
textilní útvar, jehož rozměry jsou řádově souměřitelné
konfekční textilní útvary textilní útvary vzniklé spojováním dílců plošných textilií nebo tvarováním ploch přímo na textilních strojích. Jsou to zejména: oděvy a oděvní výrobky (viz ČSN 80 7002), ložní prádlo (viz ČSN 80 7002), jiné konfekční textilní výrobky (stany, ochranné povlaky a p. textilní útvar, jehož rozměry jsou řádově souměřitelné, útvar vzniklý spojováním plošných textilií (šitím, lepením, svazováním, úvazy)

konfekční textilní útvary  - je nutné stále konzultovat s kolegy a s odborníky zastřešující označení pro skupinu zahrnující
– trojrozměrné – spojované – prostorové – šité – oděvní

Třídění textilu podle tříd

Jednovrstvý textil Vrstvený textil
a délkový aa délkový
b plošný bb plošný
c prostorový cc prostorový
d konfekční dd konfekční

Zobrazení jednotlivých tříd textilu
a)
        délkový: obrázek nití neuveden, neboť tento polotovar je velikostí o řád nižší než předmět, je čitelný jen pod lupou
b)         plošný

šátek ženský, smetanový
Obr. VII.A 01  MZM 49.347 šátek ženský, smetanový, károvaný proužky černé,šedé a lesklé bílé, vl a ph, Jiříkovice, 72 x 72 cm  f
 

c)    jednovrstvý prostorový   

Punčochy ženské, bílé
Obr. VII.A 02 c) MZM  51.352 a),b) punčochy ženské, bílé, s vloženými červenými klíny u obou kotníků, pletené, vl, Vanovice, Malá Haná, RESTAUROVANÉ, délka 45 cm  f
 

d)     jednovrstvý konfekční

Kalhoty mužské, bílé
Obr. VII.A 03  d) NÚLK  2.434 kalhoty mužské, bílé, modrá cifra, vl, Nová Lhota, délka 95 cm  f
 

dd)      vrstvený konfekční

Vesta chlapecká, zelená, červená
Obr. VII.A 04  dd) MZM  50.202 vesta chlapecká, zelená, červená, vl, podšívka bílá kostkovaná červeně a modře, ba, Kyjovsko, výška 23 cm  f
 

Zobrazení jednotlivých technologií
Dokumentaci technologie provádět takovou informativní formou, která do budoucna omezí manipulaci s předmětem na minimum a omezí zbytečné doplňování informací k dokumentovanému předmětu.
Evidenční označení se umisťuje pod předmětem, u lícní strany předmětu vlevo u rubní vpravo.

Plošný jednovrstvý předmět Plošný jednovrstvý předmět
Obr. VII.A 05, 06  Plošný jednovrstvý předmět – tkanina smetanová, zušlechtěná károvaným snováním a házením černých, šedých a lesklé bílých proužků  f
 
Plošný jednovrstvý předmět Plošný jednovrstvý předmět
Obr. VII.A 07, 08  Plošný jednovrstvý předmět – tkanina, zušlechtěná barevným potiskem na červené půdě  f
 
Plošný jednovrstvý předmět Plošný jednovrstvý předmět
Obr. VII.A 09, 10  Plošný jednovrstvý předmět – tkanina bílá, zušlechtěná červenou výšivkou a třásněmi po obvodu  f
 
Prostorový jednovrstvý předmět Prostorový jednovrstvý předmět
Prostorový jednovrstvý předmět Prostorový jednovrstvý předmět
Obr. VII.A 11, 12, 13, 14  Prostorový jednovrstvý předmět – doplněk, pletenina béžová, zušlechtěná červeným vazebným vzorem  f

 
Konfekční jednovrstvý předmět Konfekční jednovrstvý předmět
Konfekční jednovrstvý předmět Konfekční jednovrstvý předmět
Obr. VII.A 15, 16, 17, 18  Konfekční jednovrstvý předmět – oděv, tkanina bílá zdobená černými lemy a černozelenými šňůrkami  f

 
Konfekční vrstvený předmět Konfekční vrstvený předmět
Konfekční vrstvený předmět Konfekční vrstvený předmět
Obr. VII.A 19, 20, 21, 22  Konfekční vrstvený předmět – oděv, tkaniny červeno modré s ornamenty v líci, bílá podšívka kostkovaná červeně a modře  fRŠ 
 

 


Nahoru