II. POJMY

 

II.A   KOMPLEXNÍ FORMA ODĚVU
Oděv v komplexní formě je oděvem páru: muže a ženy v konkrétním prostředí, které s oděvem koresponduje. Nositelé jsou kompletně oblečeni s doplňky, s úpravou těla, tváře a účesu. Tato komplexnost se však nemůže stát sbírkovou akvizicí. Zůstává pouze pramenem informací a místem výběru předmětů dokumentujících určitou vývojovou skutečnost.


Obr. II.A 01  Komplexní forma oděvu je způsob odívání páru v odpovídajícím prostředí, foto NÚLK​

 

II.B   SOUČÁST
Do instituce přichází pouze části komplexních oděvů, jen jako jejich jednotlivé mužské/pánské, ženské/dámské oděvní součásti, jako předměty měnící se tvarově po sejmutí z podložení, z nosiče, ze závěsu se ztrátou čitelnosti tvaru a významu předmětu.
Jedním z cílů vytvoření sbírky oděvů je definování jejich jednotlivých typů součástí mužského oděvu Obr. II.B 01 a typů součástí ženského oděvu Obr. II.B 02. Tato položka byla u lidového oděvu Moravy a Slezska z let 1850 – 1950 řešena tímto projektem.

Obr. II.B 01  Součásti mužského oděvu Obr. II.B 02  Součásti ženského oděvu


Oděvní součásti mají materiálovou skladbu:
    - čistě textilní, v plné míře proměnlivou se ztrátou srozumitelnosti tvaru  Obr. II.B 03
    - složenou společně z textilního a z netextilního materiálu Obr. II.B 04
    - zhotovenou pouze z netextilních materiálů Obr. II.B 05


Obr. II.B 03  Na sobě položené textilní oděvní součásti bez tvarové čitelnosti a srozumitelnosti  fJP

 


Obr. II.B 04  Součást mužského oděvního celku kombinovaná z textilu a z usně  fLD

 


Obr. II.B 05  Součást mužského oděvního celku zhotovená z usně, pavích brk a z kovu  fLD

 

II.C   SOUČÁSTKA
Oděvní součástky jsou neoddělitelné části předmětu

  střihové díly  (Obr. II.C 01)
  nitě  (Obr. II.C 02)
  krejčovská příprava (měkká, tvrdá)  (Obr. II.C 02)
  ozdobné prvky (měkké, tvrdé)  (Obr. II.C 03)


 

Oděvními součástkami jsou především střihové díly Obr. II.C 01


Obr. II.C 01  Součástky oděvu
 

Nitě jsou součástkami, kterými se ostatní součástky a doplňující krejčovská příprava a galanterie spojují Obr. II.C 02


Obr. II.C 02  Našité textilní lemy, nití potažené dřevo a knoflíky ze skla a kovu  fPH
 

Oděvními součástkami jsou také ozdobné prvky z jiných, převážně anorganických materiálů jako je kov a sklo Obr. II.C 03


Obr. II.C 03  Nití přišité kovové flitry se skleněným rokajlem  fPH

 

II.D   PRVEK
Prvkem součástek z plošných i objemových textilií jsou zpravidla délkové textilie, pracovně nazývané NIT. U některých pletenin je pro jejich pracovní prvek výjimečně používán název: ruční pletací příze (ta je však svojí konstrukcí vždy nití - skanou ze dvou či z více přízí). U součástek z rounových textilií je zpravidla konstrukčním prvkem vlákno. Vazby textilií jsou pak převážně tvořeny jednou nití, některé vazby jednou soustavou či dvěma soustavami nití.
Prvkem vazebné technologie tkaniny, jsou osnovní a útkové nitě, které nemusí být vzájemně identické svojí konstrukcí či druhem materiálu. Oděvní součást i.č. MZM 17.821, mužská košile, je zhotovena z tkaniny v plátnové vazbě s rozdílnými osnovními a útkovými nitěmi.

osnovní nit jednoduchá útková nit sdružená
o - osnovní nit jednoduchá ú - útková nit sdružená

Obr. II.D 01, 02  Rozdílné prvky tkaniny - osnovní nit jednoduchá a útková nit sdružená

Konstrukce prvků:
Osnovní nitě mají konstrukci
příze se zákrutem z, s úhlem > 45°
Útkové nitě sdružené ze 2 nití, mají konstrukci
nitě, skanou ze dvou přízí, se zákrutem S/zz, s úhlem > 45°
Materiál prvků:
Materiál příze osnovy je
konopí
Materiál nití v útku je bavlna
Prvky součástek textilu nejsou samostatnou sběratelskou položkou, ale stojí na nich konstrukce veškerých textilních vazeb.

PRVKY SE MUSÍ ZOBRAZOVAT PO SMĚRU ZHOTOVENÍ

 

II.E   ELEMENTÁRNÍ PRVEK TEXTILU  (E→D; D→C; C→B; B=A)
Textilním elementárním prvkem je vlákno. Jeho rozměry vyžadují pomoc optických pomůcek (lupa, mikroskop).

Mikroskop BMS 76 s fotoaparátem NIKON
Mikroskop BMS 76 s fotoaparátem  NIKON           f
SEM

Obr. II.E 01, 02  Elementární prvek textilu – vlákno
Morfologie bavlněného vlákna na snímku z optického mikroskopu s procházejícím světlem a ze skenovacího elektronového mikroskopu. Vlákna jsou zobrazená po směru jejich růstu.

Vlákno je poslední položkou konzervátorského průzkumu struktury textilu.

 

II.F   KOMPLETNÍ FORMA ODĚVU
Tento pár je vzornou ukázkou muzejní práce se získáním a interpretováním konvolutu oděvních sbírkových předmětů, kdy je veřejnosti předkládána maximálně možná výstupní forma informací o tomto kompletním oděvu páru: muže a ženy a prezentovaná je ve výstavní síni v ochranných podmínkách, které vyžaduje preventivní konzervace Obr. II.F 01


Obr. II.F 01 Kompletní forma svatebního oděvu ze Strážnice z roku 1930 po zpracování muzejním pracovištěm a prezentovaná veřejnosti ve výstavní síni NÚLK  fJP


Nahoru