I. ÚVODI.A   PŘEDMĚTY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
doklady vývoje přírody
doklady výsledků lidské činnosti

 

I.B   DRUHY PŘEDMĚTŮ
nemovité
movité

Nemovité předměty


Obr. I.B 01  Nemovité předměty f

Movité předměty


Obr. I.B 02  Movité předměty  fJP


I.C   FORMY PŘEDMĚTŮ
komplexní celky
jednotlivé předměty - součásti celků

Komplexní celky (přírodní a městské rezervace, skanzeny, památkové objekty)


Obr. I.C 03  Skanzen- komplexní nemovitý celek, foto Kořínková Vladimíra
 

Předměty:
předměty pevné
předměty pohyblivé
předměty s výkonem
předměty tvarově proměnlivé - ležící
předměty tvarově proměnlivé - visící
předměty tvarově proměnlivé - složené
předměty tvarově proměnlivé - navinuté
předměty tvarově proměnlivé - pevný tvar po úpravě
Forma předmětu má zásadní vliv na způsob a rozsah práce a na výsledný stav exponátu. Složitá práce je právě s textilními předměty s jejich stále probíhajícími tvarovými proměnami.
 

Předměty pevné


Obr. I.C 04   Předmět pevný - kotula, součást oděvu mužského i ženského  fLD
 

Předměty pohyblivé


Obr. I.C 05   Předmět pohyblivý - opasek, součást mužského oděvu  f


Předměty s výkonem, nejsou textilní, výkonné jsou přístroje, strojky, stroje a další předměty


Obr. I.C 06   Předmět s výkonem - fotoaparát, foto archiv


Předměty tvarově proměnlivé - ležící, zcela nečitelné součásti oděvů


Obr. I.C 07   Předměty tvarově proměnlivé – ležící, pomačkané  fJP


Předměty tvarově proměnlivé - visící, např. na ramínku, pomačkané součásti oděvů


Obr. I.C 08   Předmět tvarově proměnlivý - visící ženská košile (rukávce)  fLDr


Předměty tvarově proměnlivé - složené, jedna z forem způsobu ukládání textilu


Obr. I.C 09   Předmět tvarově proměnlivý – složený - součást ženského oděvu  f


Předměty tvarově proměnlivé - navinuté. Navíjí se pro svoji značnou délku, nebo plochu


Obr. I.C 10   Předměty tvarově proměnlivé – navinuté stuhy  fJP


Předměty tvarově proměnlivé - s úpravou do pevného tvaru. Zpravidla škrobením tkaniny a následným tvarováním této součástky, podle oblasti a způsobu použití daného oděvu mužského i ženského.


Obr. I.C 11   Předmět tvarově proměnlivý - pevný tvar získaný úpravou. Tvarování a foto Soňa Kölblová

 


Nahoru