VI.D RTG SNÍMKOVÁNÍ
U textilních předmětů, zhotovených s kovovými součástkami (s knoflíky, sponami, ozdobami) a zejména vrstvených z textilií, které jsou zhotoveny z kovových prvků (vlákna, jádrové nitě), pomůže nedestruktivní rtg snímkování objasnit jejich stav a způsob hotovení i v nepřístupných místech, vyžaduje-li si to průzkum a stav předmětu. Rtg snímek pomůže objevit i nečekané skryté kovové prvky (např. zapomenutý špendlík). Snímkování na rtg přístroji je vázáno na spolupráci např. se zdravotnickým zařízením a s jeho pracovníky.

Rtg snímky

Obr. VI.D 01 NÚLK 6.150 vesta mužská, rtg snímek celku vesty archiv Martina Hložka Obr. VI.D 02 NÚLK 6.150 vesta mužská, rtg snímek zad vesty archiv Martina Hložka

Na ukázce Obr. VI.D 01, 02, bylo rtg snímkování vesty provedeno digitálním zdravotnickým rentgenem ddRVersa™ firmy Swissray Medical AG ve Fakultní nemocnici u svaté Anny (FNUSA) v Brně. Rtg snímek byl pořízen při nastavení parametrů přístroje: napětí 45 kV, proud 3 mA, čas 1 s. Snímkování provedli Mgr. Martin Hložek, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Krupa, CSc, 20.12.2012. Snímky archivuje Martin Hložek, TMB.

Poznámka: Snímkování textilních předmětů jako navrstveného složeného celku je na rtg snímcích zcela nepřehledné a matoucí. Snímkování vyžaduje vždy izolaci jednotlivých částí předmětu, které i samy o sobě mohou být z více neoddělitelných vrstev, jako jsou např. oděvy s podšívkou, jak jsou vrstvy u dílů této vesty. Rtg snímek VI.D 01, který je vícevrstevný a tím nezřetelný, porovnej vzájemně se snímkem 02 dílu izolovaného. Porovnej čitelnost dílu na snímku 02 s týmž dílem v nakupené skupině na snímku 01.

 

a - strana 1. b - strana 2.
(otočně proti poloze na rtg snímku)
 
rtg - všechny 4 strany na sobě
 
c - strana 3. d - strana 4.
(otočně proti poloze na rtg snímku)

Obr. VI.D 03 a, b, c, d je sestavený pro porovnání všech jednotlivých stran vesty se společným rtg snímkem, který je svou vícevrstevností špatně čitelný  fDR

 

rtg - zadní díl vesty rozložený d - zadní díl vesty (zde složený)  fDR

Obr. VI.D 04  rtg, d jsou společně umístěné záběry pro porovnání výsledku rtg snímku jednoho dílu vesty s jeho reálným vzhledem, kdy je výsledek rtg snímku rozloženého předmětu dobře čitelný a porovnatelný s fotografií reálného předmětu

 

 

 

 


Nahoru