VII.C  POSTUP SNÍMÁNÍ STŘIHU BEZ DEMONTÁŽE PŘEDMĚTU
Ukázka postupu na konkrétním sbírkovém předmětu – oděvu, trojrozměrného jednovrstvého typu, zhotoveného ručním šitím.
Postupu snímání střihu předchází:
        - Získání podkladů a informací od vlastníka předmětu
          (administrativní, majetkoprávní Obr. III.D 01 a 02, odborné Obr. III.D 14 ).
        - Získání komplexní dokumentace o předmětu od zadavatele práce
          (fotografie vlastníka v oděvu, oděv na obraze Obr. III.D 15 - 17).
 

PŘÍPRAVNÉ KROKY:
1 – Popis předmětu
NÚLK 2.434, kalhoty – nohavice, Nová Lhota, získáno 1963 (základní popis).
Karta papírová Obr. III.D 03: Bílé soukenné nohavice z plstěné vlny bez podšívky, jen ve švu zvýrazněné tenkou šňůrkou.
Karta elektronická Obr. III.D 05: Bílé soukenné nohavice, kapsička zdobená černou harasovou šňůrkou, na nohavicích na vrchní části černá paspulka, od kolen dolů zelená. Nohavice jsou i s opaskem ič. NÚLK 22.583, karta Obr. III.D 06.
Poznámka: Více viz: III.D PŘEVZETÍ PODKLADŮ S PŘEDMĚTEM.
2 – Příprava pomůcek pro snímání střihu
deník, papír A0, pomocný papír, papírová podložka, pravítko (kovové, úhelník, dlouhé pravítko, příložník), tužka, guma, pastelka červená, modrá, zelená
centimetr krejčovský, špendlíky, jehla, náprstek, barevné nitě – pro světlou textilii červená, modrá tmavě zelená; pro tmavou textilii růžová, bledě modrá, světlezelená
pomocné nitě – bílá a černá
3 – Přístroje pro fotodokumentaci
fotoaparát, stativ, lampy, foto pozadí se sítí 5 x 5 cm (s vyznačením červené a modré linie osnovy a útku)
UV lampa, prosvětlovací stolek (pultík), ruční lampa (svítilna) s kabelem
4 – Zkouška OZP (opticky zjasňovacích prostředků) u pomůcek
v UV lampě (světle)
zkoušky stálosti zjištěného OZP
vyhodnocení
 

PRACOVNÍ KROKY:
5 – Fotodokumentace
fotodokumentace zjištěných spojů u celků oděvních součástí a detaily líce a rubu spojů šitých
na pozadí s měřítkem, evidencí a barevnou škálou: celek líce předmětu přední, zadní, celek rubu přední, zadní
v UV světle (lampa): na šedém pozadí (podložky bez OZP) s evidencí, celek líce přední, zadní, celek rubu přední, zadní

6 – Pracovní postup snímání střihu
střih 1:1 – vytvoření základního kříže na předmětu v líci i rubu
na předmětu vytvoření sítě 10 x 10 cm, kótování švů
překreslování střihu na papír 1:1 se sítí 10 x 10 a základním křížem
střih 1:5 – překreslení střihu, z velikosti 1:1 na 1:5, na list A4
položení střihu a spotřeba tkaniny
 

DOKUMENTACE POSTUPU:
Spoje

Záznamu střihu vždy předchází průzkum a dokumentace spojů oděvu.
Základním spojem kalhot na těle je opasek.
Součástky oděvu (střihové díly, stužky, knoflíky atd) jsou spolu spojovány stehy nití.
Poznámka: Důležitá pro dataci je pak informace, je-li předmět šitý ručně nebo na stroji. První zmínka o výskytu šicího stroje na Moravě je přibližně z roku 1857.

Stehy na kalhotách

Rubní strana kalhot – stonkový steh z líce Rubní strana kalhot – stonkový steh z rubu
Obr. VII.C 01  Rubní strana kalhot – stonkový steh z líce  f Obr. VII.C 02  Rubní strana kalhot – stonkový steh z rubu  f
 
Rubní strana kalhot – začišťovací steh z líce  <strong>f</strong>RŠ Lícní strana kalhot - začišťovací steh z rubu
Obr. VII.C 03  Rubní strana kalhot – začišťovací steh z líce  f Obr. VII.C 04  Lícní strana kalhot - začišťovací steh z rubu  f

Fotodokumentace předmětu  
Dokumentace přední a zadní strany předmětu, líce i rubu (Obr. VII.C 05 až 08)

kalhoty líc přední strana kalhoty líc zadní strana
Obr. VII.C 05  NÚLK 2434, kalhoty líc přední strana  f
 
Obr. VII.C 06  NÚLK 2434, kalhoty líc zadní strana  f
 
kalhoty rub přední strana kalhoty rub zadní strana
Obr. VII.C 07  NÚLK 2434, kalhoty rub přední strana  f Obr. VII.C 08  NÚLK 2434, kalhoty rub zadní strana  f


Fotodokumentace výskytu optických zjasňovacích prostředků na předmětu pomocí UV

kalhoty líc přední strana kalhoty líc zadní strana
Obr. VII.C 09  NÚLK 2434, kalhoty líc přední strana  f
 
Obr. VII.C 10  NÚLK 2434, kalhoty líc zadní strana  f
 
kalhoty rub přední strana kalhoty rub zadní strana
Obr. VII.C 11  NÚLK 2434, kalhoty rub přední strana  f
 
Obr. VII.C 12  NÚLK 2434, kalhoty rub zadní strana  f
 
Příprava předmětu před fotografováním v UV světle Vlastní fotografování (nutno minimálně zkrátit dobu osvětlení UV)
Obr. VII.C 13  Příprava předmětu před fotografováním v UV světle f Obr. VII.C 14  Vlastní fotografování (nutno minimálně zkrátit dobu osvětlení UV)  f

Pracovní postup snímání střihu
Mapováním struktury předmětu zjistíme jednotlivé součástky a jejich skladbu.  
Základní směrování předmětu
Při zahájení práce je vždy nutné předmět i jeho součástky směrovat po způsobu nošení (Obr. VII.C 05 – 08).
Technologické směrování
Následně se textilní součástky (střihové díly) při technologickém průzkumu umisťují po směru výroby textilie. Je-li součástkou tkanina, je její směr totožný se směrem osnovy.
Zjištění směru osnovy tkaniny
Osnovu zjistíme podle pevného kraje tkaniny nebo z hustoty dostavy, tj. počtu nití v osnově a počtu nití v útku. Počet nití v osnově zpravidla bývá vyšší než v útku. Při dokumentaci ze stereomikroskopu jsou na Obr. VII.C 15 a 16 SEM snímky krepelíny č. 7. Na Obr. VII.C 15 je tkanina s pevným krajem. V ploše tkaniny, na Obr. VII.C 16, jsou patrné stopy po hřebenu tkalcovského stavu (svislé shlukování nití osnovy).

Pevný kraj krepelíny č. 7 Krepelína č. 7. Svislé shlukování nití po směru osnovy
Obr. VII.C 15  Pevný kraj krepelíny č. 7  f Obr. VII.C 16  Krepelína č. 7. Svislé shlukování nití po směru osnovy  f

Prohlídka předmětu a jeho stavu

Prosvětlovací panel
Obr. VII.C 17  Prosvětlovací panel  f
 

Prosvícení velmi dobře zobrazuje strukturu obou rozdílných tkanin (hustá a řídká)
Obr. VII.C 18  Prosvícení velmi dobře zobrazuje strukturu obou rozdílných tkanin (hustá a řídká), RUB  f
Poznámka: Teprve po ukončení průzkumu struktury tkanin získaly tkaniny označení. Hustá tkanina, dodatečně vložená, má č. 25 a řídká, původní tkanina základního střihu, má č. I 15

Kroky snímání střihu bez demontáže
Vytvoření základního kříže na tkanině a na papíře, podle kterých se nanáší body tvaru střihu (Obr. VII.C 23).
Na tkanině předmětu se nejdříve vyznačí směr osnovy červenou nití a směr útku modrou nití:

Postup při všívání směru osnovy červenou nití – fáze přerušovaného prošívání  Postup při všívání směru osnovy červenou nití – fáze doplnění prošití
Obr. VII.C 19  Postup při všívání směru osnovy červenou nití – fáze přerušovaného prošívání  f Obr. VII.C 20  Postup při všívání směru osnovy červenou nití – fáze doplnění prošití  f
Lícní strana tkaniny s červenou linkou osnovy a modrou linkou útku Rubní strana tkaniny s červenou linkou osnovy a modrou linkou útku
Obr. VII.C 21  Lícní strana tkaniny s červenou linkou osnovy a modrou linkou útku  f Obr. VII.C 22 Rubní strana tkaniny s červenou linkou osnovy a modrou linkou útku  f

Základní kříž na tkanině a na papíře
Obr. VII.C 23 Základní kříž na tkanině a na papíře  f
 

Výsledný záznam střihu na papíře: pravá nohavice – RUB
Obr. VII.C 24 Výsledný záznam střihu na papíře: pravá nohavice – RUB  f


STŘIH SNÍMANÝ PO SMĚRU PŘEDMĚTU
 

SNÍMÁNÍ STŘIHOVÝCH DÍLŮ PO RUBU
NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
1. krok – RUB: sejmutí střihu z rubu předmětu pomocí pravoúhlé sítě
Střihové díly, se švovými přídavky, položené po směru předmětu
Barevné rozlišení tkanin jiné barvy

kLD kLD
Obr. VII.C 25  kLD Obr. VII.C 26  kLD


OTOČENÍ RUBOVÉHO STŘIHU NA LÍCNÍ STRANU
NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
2. krok – LÍC: překreslení rubového střihu, z prvního pracovního kroku, na lícní stranu
Střihové díly, se švovými přídavky, položené po směru předmětu

kLD kLD
Obr. VII.C 27  kLD Obr. VII.C 28  kLD

NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
3. krok – záznam protiznaček (očíslování)
Střihové díly, líc bez švových přídavků, položené po směru předmětu

kLD kLD
Obr. VII.C 29  kLD Obr. VII.C 30  kLD

Záznam protiznaček (očíslování) na fotografii kalhot - podle střihu

Kalhoty líc přední strana Kalhoty líc zadní strana
Obr. VII.C 31  NÚLK 2434, kalhoty líc přední strana  f Obr. VII.C 32  NÚLK 2434, kalhoty líc zadní strana  f

NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
4. krok – číslování jednotlivých střihových dílů po korektuře z výsledků dostav
Střihové díly, líc se švovými přídavky, položené po směru předmětu

kLD kLD
Obr. VII.C 33  kLD Obr. VII.C 34  kLD


ZÁZNAM TKANINY
Obecně se u každého střihového dílu zjišťuje druh tkaniny s jeho dostavou (nitě, vlákna), aby mohly být střihové díly přiřazeny k jednotlivým druhům tkanin.

Záznam tkaniny – líc
Obr. VII.C 35  Tkanina č.I-1, 10 x 10 cm – líc  f
 

Záznam tkaniny – rub
Obr. VII.C 36  Tkanina č.I-1, 10 x 10 cm – rub  f

ZÁZNAM DOSTAVY

Záznam dostavy
Obr. VII.C 37  Dostava tkaniny č.I-1, 1 x 1 cm, s červenou šipkou značící směr osnovy. Umístění vlevo je u lícní strany (vpravo u rubní)  f

Záznam dostavy
Obr. VII.C 38  Dostava tkaniny č.I-1, je 6,0/5,5 nití na 1 cm2. Dostava se vždy zvětšuje pro snadnější rozpoznání vazebné struktury textilie a pro kontrolu uváděného počtu nití.  f

NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
5. krok – počítání a záznam dostavy jednotlivých ploch – psané ve zjištěném směru osnovy
Střihové díly se švovými přídavky, položené po směru předmětu

kLD kLD
Obr. VII.C 39  kLD Obr. VII.C 40  kLD


NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
6. krok – druhy tkanin podle hustoty dostavy, značené I – V, psané ve směru osnovy
Střihové díly se švovými přídavky, položené po směru předmětu

kLD kLD
Obr. VII.C 41  kLD Obr. VII.C 42  kLD
Druhy tkanin: I plocha
  II  
  III  
  IV  
  V  MÍSTA POČÍTÁNÍ DOSTAV
Předpokládané rozdílné hustoty tkaniny v ploše jsou zjišťovány u největšího střihového dílu kalhot NÚLK 2.434, bílý střihový díl, I-1. Obr. VII.C 43 až 48. Červeným kroužkem jsou na fotografii označena vybraná místa dostav, doplněných jejich evidencí. Evidenci I-1. má dostava místa běžného, I-1.x dostava u pevného kraje  a I-1.y dostava v namáhaném místě - koleno. Ve zvětšeném detailu je černým rámečkem, vyšitým nití, vyznačeno místo, ve kterém se počítá dostava. Počet nití dostavy se uvádí zlomkem (nebo s lomítkem), osnova v čitateli a útek ve jmenovateli. Dostavy zde spočítané mají rozdílný počet nití, který potvrzuje, že tkaniny v místě pevného kraje jsou hustší.
Poznámka: Zhoustnutí způsobuje útek stahováním osnovních nití v kraji tkaniny, zejména při ručním tkaní.

I-1 I-1 detail
Obr. VII.C 43  Místo I-1.  f Obr. VII.C 44  I-1.  6,0/5,5 nití  f
I-1x I-1x detail
Obr. VII.C 45  Místo I-1.x  f Obr. VII.C 46  I-1.x  7,0/5,5 nití  f
I-ly I-1y detail
Obr. VII.C 47  Místo I-l.y  f Obr. VII.C 48  I-1.y  5,5/5,0 nití  f


MÍSTA POČÍTÁNÍ DOSTAV
NÚLK 2.434, kalhoty
Ukázka hustot tkanin I, IV, V: bílé střihové díly I-1., IV-23., V-24., V-25., V-26.  (Obr. VII.C 49 až 58). Počet nití se uvádí zlomkem (nebo s lomítkem), osnova v čitateli a útek ve jmenovateli.

I-1 I-1 detail
Obr. VII.C 49  Místo I-1.  f Obr. VII.C 50  I-1.  6,0/5,5 nití  f
IV-23  IV-23 detail
Obr. VII.C 51  Místo IV-23.  f Obr. VII.C 52  IV-23.  6,5/5,5 nití f
V-24 V-24 detail
Obr. VII.C 53  Místo V-24.  f Obr. VII.C 54  V-24.  7,0/6,0 nití  f
V-25 V-25 detail
Obr. VII.C 55  Místo V-25.  f Obr. VII.C 56  V-25.  7,0/6,0 nití  f
V-26 V-26 detail
Obr. VII.C 57  Místo V-26.  f Obr. VII.C 58  V-26.  7,0/6,0 nití  f


ZÁZNAM ÚDAJŮ O TKANINÁCH
NÚLK 2.434, kalhoty
Počet kusů samostatně střižených dílů tkanin a zjišťování hustot jejich dostav. EVIDENCE.

HUSTOTA DOSTAVY V RŮZNÝCH MÍSTECH  PLOCHY TKANINY PO POUŽÍVÁNÍ
U pevných krajů = nejhustší (x).
Plocha - střed      = základní hustota.
Namáhaná místa = nejřidší  (y)

Ukázka hustoty tkaniny I u jednoho kusu střihového dílu kalhot: bílý střihový díl I-1. (Obr. VII.C 59 až 61)

U OKRAJE

I-1x

 I-1.(x)      7,0/5,5 nití

ZÁKLADNÍ

I-1

 I-1.      6,0/5,5 nití

NAMÁHANÉ

1 – I(y)

 I-1.(y)      5,5/5,0 nití

Obr. VII.C 59  I-1.x  f

Obr. VII.C 60 I-1.  f

Obr. VII.C 61 I-1.y  fZÁKLADNÍ STŘIHOVÉ DÍLY TKANIN

Tab. VII.C 01  Dostava bílé tkaniny I, číslo 1 - 20

 

PRAVÁ střihová strana

 

LEVÁ střihová strana

Č.

druh

dostava

Č.

druh

dostava

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6,0/5,5

7,0/5,5

6,0/5,5

6,5/6,0

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6,0/5,5

7,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

6,0/5,5

Poznámka: K odlišným hodnotám dostav. Dostava č. 2 a 12 je počítaná v pevném kraji tkaniny, č.4 je počítaná v blízkosti pevného kraje, kde mohlo dojít i k deformaci útků.

Tab. VII.C 02  Dostavy barevné tkaniny II, číslo 21 a III, číslo 22

 

ČERNÁ

 

FIALKOVÁ

Č.

druh

dostava

Č.

druh

dostava

21.

II

13,0/11,0

22.

III

6,0/5,0

Poznámka: Vazba bílých tkanin (1 - 20) a fialkové (22) je vazba plátnová z hrubých nití. Vazba černé tkaniny (21) je výjimečně keprová, z  jemných nití. Porovnej údaje v tabulkách.

OPRAVY NA PŘEDMĚTU:
DÍLY TKANIN DODATEČNĚ VKLÁDANÉ DO PLOCHY ZÁKLADNÍCH STŘIHŮ

Tab. VII.C 03  Dostavy dodatečných bílých tkanin IV, číslo 23 a V, číslo 24 - 26

BÍLÁ

BÍLÁ

Č.

druh

dostava

Č.

druh

dostava

23.

24.

25.

IV

V

V

6,5/5,5

7,0/6,0

7,0/6,0

26.

V

7,0/6,0

Poznámka: Dva druhy dodatečných tkanin: č. 23 a tkanina č. 24, 25, 26 jsou ve vazbě plátnové.


DRUHY TKANIN
NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,    tmavé
7. krok – druhy tkanin I – V a čísla jednotlivých kusů, psané ve směru osnovy každého druhu. Střihové díly se švovými přídavky

kLD kLD
Obr. VII.C 62  kLD Obr. VII.C 63  kLD
Druhy tkanin: I č. kusu 1-20
  II 21.
  III 22.
  IV 23.
  V 24.-26.
 


POLOŽENÍ STŘIHOVÝCH DÍLŮ PO SMĚRU TECHNOLOGIE
NÚLK 2.434, kalhoty:  P = pravá nohavice, L = levá nohavice, sukno  bílé,  tmavé   
8. krok – položení střihových dílů po směru osnovy tkaniny (červeně pevné kraje a  směr)
Střihové díly, se švovými přídavky položené po směru tkaniny

kLD kLD
Obr. VII.C 64  kLD Obr. VII.C 65  kLDPOLOŽENÍ STŘIHU
NÚLK 2.434, kalhoty:  bílé sukno, líc   rub
9. krok – na ploše tkaniny š. 57 cm v měřítku 1:1 se zjišťuje způsob úsporného položení střihových dílů
Střihové díly se švovými přídavky po směru osnovy

kLD kLD
Obr. VII.C 66  kLD Obr. VII.C 67  kLD

Obr. VII.C 66 a 67 Šířka tkaniny vychází z nejužší šířky při položení střihových dílů č.1, 6, 15, 3 a 8. Tkanina je oboulícní s identickými  stranami a to umožňuje v případě nezbytnosti umístit střihový díl rubní stranou nahoru, jak je zde využito u dílu 4 a 13. Směr položení všech 20 střihových dílů je však dodržen po směru jejich osnovy. Záznam je zhotovený na dvou plochách pouze z technických důvodů. Byl vynucen velikostí pracovního a fotografického místa. Pro přehlednost je tak ponechán i v grafickém záznamu  f
Poznámka: I zde u stanovení šířky tkaniny se ukazuje potřeba vzájemných kombinací a korigování jednotlivých pracovních variant a jejich výstupů.SPOTŘEBA TKANINY
NÚLK 2.434, kalhoty, bílé sukno   šířka 57 cm délka 180 cm


Obr. VII.C 68  Tkanina široká 57 cm s 20 střihovými díly kalhot NÚLK 2.343 položenými, po osnově. Směry šedých šipek se týkají jen umístění těchto střihových dílů po směru užívání (na postavě). Po zkoušce několika variant, je toto nejúspornější forma položení střihu na tkaninu, zde je dlouhá 180 cm. Toto položení, je jen ekonomicky nejvýhodnější, nemusí však odpovídat původnímu způsobu realizace  kLD  f

ZÁVĚR
Předchozí práce byla především ukázkou postupu a způsobu snímání střihu bez demontáže předmětu. Výsledky celé předchozí práce pak lze také uzavřít do jednoduchého zobrazení, jakým směrem jsou na kalhotách umisťovány jednotlivé tkaniny. Viz Obr. VII.C 69 a 70

Obr. VII.C 69 a 70  jsou souhrnnou ukázkou směru umístění tkaniny na kalhotách. Osnova po směru kalhot je bílá, přes „nit“ – vodorovně, po útku, je šedá. Pro dokreslení skladby jednotlivých dílů tkanin jsou přiloženy následující obrázky Obr. VII.C 71 a 72  kLD

Obr. VII.C 71 a 72  je se zakreslením jednotlivých střihových dílů na kalhotách, z přední i zadní strany, označených čísly 1 – 26  kLD

DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ÚDAJŮ KE KALHOTÁM
Následující informace mají především předcházet každé práci s jednotlivými součástmi oděvu. Mají být předány spolu s předmětem, či předměty.
Zobrazení spojení obou oděvních součástí: kalhot a opasku – textilu a netextilu (kůže, kov) je informací důležitou jak z hlediska průzkumu a konzervace, tak, ale především, jsou základním podkladem pro prezentaci. Obr. VII.C 73 a 74.

 

Obr. VII.C 73  Kalhoty NÚLK 2.434 se způsobem navlečení opasku NÚLK 22.583 z pohledu na jejich přední stranu f Obr. VII.C 74  Kalhoty NÚLK 2.434 se způsobem navlečení opasku NÚLK 22.583 z pohledu na jejich zadní stranu f

Opasek je nejdříve provlečený tunýlkem od levé strany kalhot (ne poklopcem) zpět a zde zapnutím do přezky pevně drží kalhoty na těle (Obr. VII.C 73). Následně obtáčí kalhoty po povrchu, provléká se tunýlkem poklopce, který připevňuje druhým zapnutím se do přezky a pokračuje volným koncem v obtáčení po venkovní straně směrem k zadnímu dílu, kde je přichycen k opasku provázkem (Obr. VII.C 74).
Poznámka: Způsob provlékání opasku je specifický. Tunýlkem se nejdříve protahuje, např. pomocí zavíracího špendlíku, provázek, který se volným koncem u levé strany kalhot připevní do dírky na konci opasku a poté je celý opasek opatrně vtahován do tunýlku pomocí provázku uvnitř, směrem k pravé straně kalhot (mimo poklopec) a zapnut. Po následném venkovním obtočení, vnitřním provlečení opasku za provázek i poklopcem, se opasek znovu zapíná na pevno. Provázek v dírce na konci opasku může zůstat a může se použít k jeho volnému přichycení k pevné části opasku na zadním dílu kalhot. (Zvětši detaily Obr. VII.C 73 a 74.)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE TKANINĚ PŘI SNÍMÁNÍ STŘIHU BEZ DEMONTÁŽE PŘEDMĚTU
V některých případech je při snímání střihu bez demontáže předmětu potřeba provést i detailní průzkum prvků tkanin, tzn. druhů nití a následně průzkum i jejich elementárních prvků, tzn. identifikovat všechny druhy vláken pro doplnění a upřesnění jednotlivých druhů tkanin použitých ke zhotovení předmětu, které se mohou lišit svými nitěmi anebo, jen odlišnými druhy vláken. Následný postup je ukázkou detailního průzkumu identické tkaniny s čísly I-1 a I-2, kalhot NÚLK 2.434 a zahrnuje:
Prvky
- Nitě osnovy I-2o
- Nitě útku I-
Elementární prvky

- Vlákna nitě osnovy  I-2o
- Vlákna nitě útku  I-

PRVKY
Místa odběru prvků tkaniny - nití osnovy a útku.

Obr. VII.C 75  Místo odběru nitě osnovy  f Obr. VII.C 76  Místo odběru nitě útku  f

Prvky tkaniny v osnově i útku jsou jednoduché nitě. Konstrukce nití je příze.


Nahoru