4. Teplota a vlhkost

Z hlediska ochrany exponátů lze za základní podmínky prostředí označit zejména teplotu a vlhkost. Pří nízké vzdušné vlhkosti zejména vlněná a hedvábní vlákna křehnou a může docházet k jejich lámání. Vysoká vlhkost způsobuje bobtnání a roste riziko plstění povrchu u vlny. Zvýšená vlhkost bude v dlouhodobém horizontu též podporovat růst mikroskopických hub (plísní) přímo na exponátech. Z tohoto pohledu je významná funkce dobře fungující vzduchotechniky. Textilní exponáty (oděvy) by měly být uloženy v podmínkách blízkých 20 °C a vzdušné vlhkosti 40-60 % RH.

Vliv teploty – mluvíme-li o běžných „pokojových“ teplotách, pak není teplota kritickým parametrem. Nebezpečí představují pouze rychlé změny teploty, kdy může dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na předmětu a následně se projeví všechny nepříjemné důsledky vysoké vlhkosti (například při náhlém přenosu textilie z klimatizovaného prostoru do venkovních prostor za chladného počasí).

Z hlediska textilních exponátů lze jako optimální doporučit následující podmínky (Příloha 1):

Parametr Ideální hodnota Prakticky akceptovatelná hodnota
teplota 19 ± 1 °C Stabilní mezi 18-25 °C
relativní vlhkost 50 ± 2 % Trvale mezi 40-65%, výkyvy <5 %/h

 

Pro dlouhodobé uložení v depozitářích je vhodná spíše nižší teplota, obvykle je doporučeno 16 °C a stabilní vlhkost cca 50 %.

Optimální podmínky, vycházející ze základních legislativních předpisů a norem shrnují také tabulky uvedené v Příloze 1.


Nahoru