5. Prašnost

Prašnost prostředí nesmí překračovat hygienické normy a je třeba vzít v úvahu i riziko přenosu bakterií a plísní prachovými částicemi.

 

Jako vhodný kompromis lze z různých zdrojů, zabývajících se problematikou prašností prostředí, zvolit požadavek ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace — Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů: maximální přípustná koncentrace prachových částice včetně spór plísní 50 ug/m3.

Další limity, vycházející ze základních legislativních předpisů a z odborné literatury viz. Příloha 1 a Příloha 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru