6. Mikrobiální čistota

Sledování a vyhodnocování mikrobiálního klimatu prostředí a samotných sbírkových předmětů a adekvátní reakce na zjištěné skutečnosti umožňují nejen předcházet poškození předmětů bakteriemi a plísněmi, ale také snižovat riziko případného poškození zdraví pracovníků, kteří s předmětem pracují.

Metodika odběru vzorků s ohledem na typ pracoviště, popis technik odběru a vyhodnocení vzorků a tipy pro případná sanační opatření jsou podrobně popsány v Příloze 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru