9. Hmyz

U textilních sbírkových předmětů je rizikové zejména napadení molem šatním, který se živí zejména vlněnými vlákny a tím je nevratně poškozuje. Napadení je nejpravděpodobnější při dlouhodobém uložení předmětu v depozitáři. Monitoring výskytu je vhodné provádět vždy při vyzvedávání či ukládání předmětů do depozitáře (namátkově zkontrolovat několik dalších kusů např. ve stejné skříni).

Prevence výskytu:                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru