1. Předmět

Tato metodika byla vytvořena pro účely detailní kontroly pracovního prostředí z pohledu textilních exponátů (zejména historických oděvů, oděvních doplňků, bytových textilií apod.). Byly zde rovněž zohledněny legislativní požadavky vyplývající z ochrany zdraví pracovníků při práci v prostředí, kde se exponáty mohou vyskytovat.

V obecné rovině může být tato metodika uplatnitelná v širším měřítku a může být všeobecně využita např. ke kontrole čistoty prostředí konzervátorských-restaurátorských pracovišť apod.

Zejména mikrobiální kontaminace prostředí, popř. kontaminace exponátů samotných, zvyšuje riziko jejich nenávratného poškození. Exponáty jsou obvykle z přírodních materiálů, které v nevhodných podmínkách mohou být napadány bakteriemi a plísněmi. Důležitá je proto bezprašnost a optimální vlhkost, neboť je známo, že mikroorganismy jsou nejčastěji prostředím přenášeny na prachových částicích.

Zohledněny zde jsou i fyzikálně-chemické atributy jako je korozivita prostředí, vliv světla atd.

Metodika ve svých přílohách odkazuje na zkušební postupy, které mohou být použity při stanovování jednotlivých rizikových faktorů v prostředí i při ověřování kontaminace samotných exponátů.

Kontrola podmínek prostředí by měla být prováděna systematickým způsobem, založeným na průběžných kontrolách, měřeních, odběrech vzorků, provedení zkoušek, vyhodnocení výsledků a posouzení stavu s pomocí tabulek s doporučenými hodnotami, obsaženými v tomto dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru