2. Principy hodnocení prostředí

Kontrolní činnost by se měla zaměřit na celý koloběh exponátu, tzn. zohlednit prostory, kde dochází k:

Všechny výše zmíněné prostory představují určité rizikové faktory, které je třeba posoudit a vzít v úvahu při nakládání s exponátem.

Z hlediska konkrétních rizik je vhodné se zaměřit především na následující rizikové faktory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru